Топинамбур в България

slider1

Проект „Топинамбур в България“

ЧАРОДЕЙЦИ ЕООД е автор на идеята за разпространение знания и информация относно огромните възможности на удивителното растение земна ябълка в нашата страна. Целите на проекта са видни от самото име. Нашата фирма съвместно с научноизследователски колектив от УХТ гр. Пловдив осъществява успешно сътрудничество в работата по реализиране на възможности за внедряване на топинамбмура като особено ценна суровина в различни видове производства.

Научноизследователски екип:

Проф- д-р Sc Любомир Генчев, Доц. Д-р Иван Панчев, Доц. Д-р Николай Кирчев,

ЕТ „Чародейци – 07“ предлага идеи и възможности за разширяване асортимента на предприятия в хранителната промишленост / хлебопроизводство, консервна, млечна промишленост и т. н./, фуражопроизводството, фармацевтиката, фитотерапевтиката, биоенергетиката, химическата индустрия. Ние, биопроизводител на нетрадиционното за България растение топинамбур /Биологично стопанство № 086001, от 2003 г. работим по амбициозен проект: Внедряване на топинамбура като особено полезна и здравословна храна, а така също и като суровина за различни видове производства.

Чрез проект “Топинамбур в България” вече се осъществява промишлена преработка на растението у нас. Това води до създаване на нови направления в хранителната индустрия, фармацевтиката, фитотерапията и др. Целите се постигат чрез напълно затворен цикъл:

– Подсигуряване на екологично чиста суровина, отглеждана в биологично стопанство

– Преработка на суровината във вид, подходящ за последващо влагане в производство

– Предлагане на идеи за производство на разнообразни видове продукти: сухи сухи, зеленчукови смеси, мюсли, хляб и тестени изделия, за получаване на екстракти, за екструзионни продукти и др.

– Предлагане на технически инструкции и рецептури

– Внедряване на технологии