Приложение на топинамбура

cropped-BRuCD_croper_ru

  • Благодарение на богатия си химически състав растението е полезна храна за хората. Създава ново направление в областта на хранителната индустрия в качеството си на суровина, подходяща за производство на лечебно-профилактични хранителни продукти с нови многофункционални свойства.
  • Висококачествен фураж за животни, приготвен от клубените – с характеристика 250-300   кръмни единици на тон. Лесно усвоявания протеин, съдържащ се в тях е около 1,5 пъти повече, отколкото в картофите и минимум 1,7 до 2,5 пъти повече, отколкото в кръмното цвекло. Храненето на свинете с топинамбурни клубени увеличава прираста на теглото им с 20-30%, а също така увеличава качеството на месото и сланината, получени от тях.
  • Висококачествен силаж за животни, приготвен от наздемната маса на растението, с характеристика 230 кръмни единици на тон. За сравнение: в 1 т царевичен силаж се съдържат 150 к. ед.; в 1 т многогодишни треви – макс. 120 к. ед. Силажираният топинамбур е твърде по-богат от други култури на белтъци, каротин, инулин, захари, аминокиселини. При изхранване на кравите със силаж от топинамбур маслеността на млякото се увеличава   гарантирано с минимум 4%. А ако се включат в рациона и клубени, то още на петия-шестия ден млеконадоите ще се увеличат с 4-5 литра на ден. Силажираната зелена маса на HELIANTHUS TUBEROSUS  e особено ценна като висококалорична и полезна храна за всички видове животни.
  • Ценен възобновяем източник на енергия – производство на биоетанол, биогаз
  • Ефективна рекултивация на пустеещи, неплодородни участъци, а така също и непроизводителни земни територии, замърсени или заразени /благодарение на стратегическото си свойство да разгражда тежките метали и да ги превръща в полезни съединения/
  • Създава ново направление в производството на фармакологични средства на основата на инулина, главен фруктан на топинамбура
  • Ценна суровина за производство на спирт, фруктоза
  • Създава нови възможности в областта на козметиката, фитотерапията /производство на лечебен чай, настойки за лечебни вани и др./
  • Допълнителна суровина за производство на висококачествена целулоза