История

topinambur-pano

 

ТОПИНАМБУР /ЗЕМНА ЯБЪЛКА, ГУЛИЯ/
Латинско наименование – HELIANTHUS TUBEROSUS

Въвеждане в култура на генотип, разпространен на територията на България с наименование на сорта ЕНЕРГИНА

Родината на растението е Северна Америка. Най-разпространената версия за произхода на наименованието му е, че индианските племена, които са го отглеждали, се наричали „топинамбо“. В Европа е донесено през 16-и век от френски пътешественици, които го назовали топинамбур.

Многогодишно грудково растение. Отнася се към семейство СЛОЖНОЦВЕТНИ. Стъблото е подобно на слънчогледа, обикновено е по-високо от него /достига 2, 5 – 4, 5 метра/. Стъблата имат от едно-две до множество разклонения. Най-често са зелено оцветени, а по-радко имат розово-червеникав оттенък. По стъблата има малки власинки. Листата са едри, много често с яйцевидна форма. Кошничките на съцветията са сравнително по-малки от тези на слънчогледа. Цветовете са ярко жълти. Цъфти през септември и октомври, семена не узряват. Размножава се с клубени. По строеж на надземните си органи растението има сходен вид със слънчогледа, но в подземната си част стеблата имат подобно на картофа разклонения, от които се образуват клубени с бяла, жълта или червеникава /по-рядко/ сърцевина. Клубените са с неправилна, много често крушовидна, продълговато-овална и по-рядко вретеновидна форма. Покрити са с много тънка, фина кожица, светлокафява на цвят. Кожицата е крехка и сравнително нетрайна след изваждането от почвата. Имат по няколко очички, които са изпъкнали за разлика от тези на картофите. От едно растение се получават около 30 клубена с маса от 20-30 до 100 и повече грама.

 

Helianthus tuberosus L. – растение ”уникат”!
Споменава се в много от рецептите на Авицена.

Земната ябълка /Топинамбур/ е растение, притежаващо удивителното свойство на абсолютна екологична самозащита. Не приема в себе си нитрати, тежки метали, радиоактивни елементи. Екологичната му чистота практически не зависи от състоянието на околната среда, а продуктите, в които се влага като ингредиент придобиват ценни функционални и лечебно-профилактични свойства:

– Обогатява ги с инулин, пектин, минерали, витамини

– Повишава тяхната хранителна и биологична ценност

– Има диетични, диабетични, биопротекторни функции.

Земната ябълка /топинамбур/ се радва на изключително голяма почит в редица държави по света. Отглежда се като ценен диетичен зеленчук. В последното десетиление на него се гледа като на Култура – застраховател на новия век.

За мнозина е неизвестно, че великият руски цар-реформатор Петър I е лекувал тежка бъбречна болест с грудки от земна ябълка.

Полезни са всички органи на растението: клубените, /включително обвивката/ , стеблата, листата цветовете.

Съществуват възможности за производство на функционални и лечебно-профилактични храни: сухари, хляб, макарони, колбаси, млечни изделия, напитки, сладки бонбони и сладолед, напълно безопасни за диабетици, тъй като не съдържат нито грам захар.

Редовната употреба на продукти от топинамбур в храненето оказва благотворно влияние върху човешкия организъм като профилактика на редица заболявания, сред които особено се открояват коремно-чревни, рак, диабет.

– Към настоящия момент в света с топинамбурни насаждения са заети над три милиона хектара. Основното предназначение е подсигуряване суровина за фармацевтичната и хранителна индустрия. Особено успешно се влага като ингредиент в здравословни функционални продукти и в производството на биологично активни добавки.

Сортът с предложено наименование „Енергина”, който се отглежда в биологично стопанство на ЧАРОДЕЙЦИ ЕООД, притежава много добри качества, създаващи предпоставки за неговото промишлено използване в различни сектори на хранителната и фармацевтична промишленост, а и в други сектори на индустрията. Фактът, че в страните от ЕС растението се разглежда като “застрахователна култура на 21 век” /Междунар. Конгрес, Базел, 2000 г./, че на Междунар. конференция в Русия 2004 г. топинамбурът е обявен за биоенергетическата култура на 21 век” /, че в списъка на особено ценните растения на Австралия това растение фигурира и се поощряват за разпространение и производство всякакви местни генотипи, че в Германия топинамбурът е регистриран в каталога на най – полезните лечебни растения и т. н., дава сериозно основание за реализация на стратегия и специална програма за мащабно отглеждане на българския сорт “Енергина”като особено ценна суровина за различни видове производства.