Приложения на топинамбура

cropped-BRuCD_croper_ru

Благодарение на богатия си химически състав растението е полезна храна за хората. Създава ново направление в областта на хранителната индустрия в качеството си на суровина, подходяща за производство на лечебно-профилактични хранителни продукти с нови многофункционални свойства;
Висококачествен фураж за животни, приготвен от клубените, с характеристика 250 – 300 кръмни единици на тон. Лесно усвоявания протеин, съдържащ се в тях е около 1,5 пъти повече, отколкото в картофите и минимум 1,7 до 2,5 пъти повече, отколкото в кръмното цвекло.
Храненето на свинете с топинамбурни клубени увеличава прираста на теглото им с 20-30%, а също така увеличава
качеството на месото и сланината, получени от тях;
Висококачествен силаж за животни, приготвен от надземната маса на растението, с характеристика 230 кръмни единици на тон.
За сравнение: в 1 т . царевичен силаж се съдържат 150 к. ед. ; в 1 т. многогодишни треви – макс. 120 к. ед. Силажираният топинамбур е твърде по-богат от други култури на белтъци, каротин, инулин, захари, аминокиселини. При изхранване на кравите със силаж от топинамбур маслеността на млякото се увеличава гарантирано с минимум 4 %. А ако се включат в рациона и клубени, то още на петия, шестия ден млеконадоите ще се увеличат с 4-5 литра на ден. Силажираната зелена маса на HELIANTHUS TUBEROSUS e особено ценна като високо калорична и полезна храна за всички видове животни;
Ценен възобновяем източник на енергия – производство на биоетанол, биогаз;
Ефективна рекултивация на пустеещи, неплодородни участъци, а така също и непроизводителни земни територии,замърсени или заразени /благодарение на стратегическото си свойство да разгражда тежките метали и да ги превръща в полезни съединения/;
Създава ново направление в производството на фармакологични средства на основата на инулина, главен фруктан на топинамбура;
Ценна суровина за производство на спирт, фруктоза;
Създава нови възможности в областта на козметиката, фитотерапията / производство на
лечебен чай, настойки за лечебни вани и др./;
Допълнителна суровина за производство на високо качествена целулоза.