Биологично стопанство

cropped-BRuCD_croper_ru

ЗАТВОРЕНО БЕЗОТПАДЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗА ПЛАНТАЦИЯ ОТ ТОПИНАМБУР /ЗЕМНА ЯБЪЛКА/ СЕРТИФИКАТ – БАЛКАНБИОСЕРТЕТ ЧАРОДЕЙЦИ – 07, България

charo_shema